AB Tierpsbyggen - Miljö

AB Tierpsbyggen

Miljö

miljo_glob_hjarta.gifTierpsbyggens miljöarbete
Klimatförändringarna har börjat märkas allt tydligare i vår omgivning ingen kan ha undgått att vi måste bryta den negativa utvecklingen. Alla kan enkelt bidra till en bättre miljö exempelvis genom att sortera sina sopor, spara på vatten och energi. 


Ungefär var 5:e invånare i Tierps kommun bor hos AB Tierpsbyggen.
Tierpsbyggen kan därför göra en stor miljöinsats genom att ge våra hyresgäster möjlighet att leva mer miljövänligt. Ett exempel på detta är att det i nästan alla bostadsområden finns miljöstugor där man kan sortera sina hushållssopor för materialåtervinning.

I Tierpsbyggen arbetar vi också aktivt med att minska den miljöbelastning som vår verksamhet orsakar och vi är sedan år 2000 certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Det som Tierpsbyggen belastar miljön mest med är uppvärmning med olja, användning av el och transporter. Vi arbetar därför främst inom dessa områden för att bli mer miljövänliga.

Några exempel på miljöåtgärder:

bild_miljo_diagram_2011.jpgUppvärmning med olja
Tyvärr har vi ett antal fastigheter som fortfarande värms med olja, det är främst mindre fastigheter på små orter som saknar fjärrvärme.

Vi har som ett av våra miljömål att minska användningen av fossila bränslen.
Vi har bytt ut olja mot fjärrvärme, luftvärmepumpar och bergvärme i flera fastigheter under de senaste åren.

Dessa åtgärder har gjort att oljeanvändningen minskat kraftigt från 2003 då 930 m3 användes att jämföra med 2010 då 290 m3 olja användes till uppvärmning.

Användning av el
Att framställa elenergi kan vara mycket miljöbelastande. Ibland räcker inte den elenergi som produceras i Sverige utan el måste importeras från Europa. Den importerade elen är dyr och kommer ofta från kol och oljeeldade kraftverk som släpper ut mängder av växthusgaser.


Från 1 januari 2010 har vi därför ett elavtal där vi bara köper vatten- eller vindkraft producerad elkraft. Tierpsbyggen använder så lite elenergi som möjligt. För att lyckas med detta krävs ständig energieffektivisering av våra fastigheter.

Detta arbete har givit resultat och sedan 2005 har användningen av fastighetsel (el t.ex. till belysning, motorvärmare och tvättstugor) minskat med 17% och totalt har den energi som används för uppvärmning ( fjärrvärme, olja och el) minskat med 17% under samma tid.

Några exempel på åtgärder som minskat vår elanvändning är:
•    Elpannor har bytts ut mot fjärrvärme som kommer från förnyelsebart bränsle
•    Tvättstugor har moderniserats med utrustning som inte drar lika mycket el.
•    Gamla pumpar och fläktar byts successivt ut mot mer energieffektiva och med fler styrmöjligheter.
•    Gamla motorvärmare har bytts mot nya timerstyrda.
•    Ny belysning närvarostyrs om möjligt och har lågenergilampor.
•    Temperaturbegränsade termostater har installerats i utrymmen som sällan används.
•    Samtliga fastigheter har energideklarerats.

Vad kan du göra för att hindra klimatförändringarna?
I Sverige svarar hushållen för nästan hälften av de utsläpp som påverkar klimatet. Det betyder att det spelar stor roll vad och var du handlar, vad du äter, om du sorterar dina sopor, hur du reser, vilken temperatur du har inomhus och hur mycket du använder lampor, datorer, hushållsmaskiner med mera.


Ofta kan du också spara pengar på att leva lite mer miljövänligt.
När det gäller att minska klimatförändringar måste alla bidra med det man kan, ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något”.
miljo_vindkraftverk.gifNågra tips på hur du kan bidra till bättre miljö i ditt boende:

•    Sortera dina hushållssopor i de olika materialslagen som finns i din miljöstuga.
Grovsopor skall dock alltid lämnas direkt till kommunens återvinningsstation

•    Värmen från elementen sprids dåligt om du har möbler framför elementen.

•    Har du för varmt inne? Felanmäl detta precis som när du har för kallt i stället för att vädra bort värmen.

•    Drar det i din lägenhet? Täpp absolut inte till ventilation det kan skapa obalans i hela fastigheten, felanmäl istället.

•    Felanmäl droppande kranar och rinnande toaletter, en droppande kran kan förbruka 100 liter vatten per dygn. Är det varmvatten går det dessutom åt energi för att värma vattnet.

•    Ha inte dina elektriska apparater i stand-by läge, stäng av dem ordentligt. En TV som står i stand-by läge 21 timmar per dygn har en onödig energikostnad på ca 80 kr/år.

•    En vattenkokare använder en tredjedel så mycket energi som en spisplatta för att koka upp samma mängd vatten.

•    Diska inte under rinnande vatten

•    Låt inte mobilladdarna sitta kvar i vägguttaget, de drar ström även om inte mobiltelefonen sitter i, dessutom är det en extra brandfara att lämna laddaren i uttaget.
Senast uppdaterad ( 2011-11-22 )
 

NYHET!

För att logga in på mina sidor och söka lägenheter har vi öppnat en ny portal, för att komma till den klicka på knappen "logga in" ovanför.

Ett av våra områden

Klicka för att se våra hyreslägenheter i Lövstabruk!
 

Besökstider

Måndag
09.00 - 11.30
12.30 - 14.30
16.00 - 19.00

Tisdag - Torsdag
09.00 - 11.30
12.30 - 14.30

Fredag
09.00 - 13.00

Telefontider

Måndag
09.00 - 11.30
12.30 - 14.30
16.00 - 19.00

Tisdag - Torsdag
09.00 - 11.30
12.30 - 14.30

Fredag
09.00 - 13.00

Kontakta oss!

AB Tierpsbyggen
Box 2
815 21 Tierp
Tel: 0293-130 25
Fax: 0293-142 29

Besöksadress
Centralgatan 17
815 38, TIERP

E-post

Den hr e-postadressen r skyddad frn spam bots, du mste ha Javascript aktiverat fr att visa den

Fråga oss

Ring oss om du vill fråga något!
 [ Administrera hemsida ]